voorheen: Brekelmans Educatie

Cursusaanbod QA Opleiding en Advies

Voor alle cursussen geldt een maximaal aantal deelnemers van 20 en inschrijving op volgorde van binnenkomst van aanmeldingen.

*Er zijn reservedata ingepland voor 2 cursussen waarvan op voorhand bekend is dat hiervoor veel animo is. Bij te veel inschrijvingen voor de cursussen op reguliere data wordt inschrijvers een plek op de reservedatum aangeboden.

NIEUW! De bewindvoerder in diverse rechtsgebieden (8 punten)

Deze intensieve cursus omvat een inleiding in de volgende rechtsgebieden:

  • Personen- en familierecht: de basisbeginselen, te weten regelingen die betrekking hebben op individuele personen en de verhoudingen binnen een familie, zoals afstamming, geboorte, het huwelijk en echtscheiding, en voorts gezamenlijk

Actualiteiten Jurisprudentie (7 punten)

Wie maakt het niet mee? Je wordt ontslagen of je wordt aansprakelijk gesteld. Er vinden belangrijke zittingen plaats en je vraagt je af: hoe moet ik mij opstellen tijdens die zitting? Wat zeg ik en wat zeg ik niet? En

Verdieping WSNP en faillissement (6 punten)

Wat zijn de (vaak bijzondere) verschillen en wat zijn de overeenkomsten tussen WSNP en faillissement? Hoe ontstaan WSNP’s en faillissementen? Welke ‘voorlopige voorzieningen’ kennen we en hoe en wanneer kan daar gebruik van worden gemaakt? Welke schulden vallen in faillissement/WSNP?

NIEUW: De MSNP/WSNP in de praktijk (6 punten)

Hoe komt een minnelijke regeling tot stand? Hoe wordt spaarcapaciteit berekend? Aan welke voorwaarden moet een minnelijke regeling voldoen? Wat als een minnelijke regeling niet kan worden nagekomen? 

Hoe komt een WSNP tot stand? Wat zijn tekortkomingen? Welke gevaren