De bewindvoerder voor de rechter (8 punten)

Aan de hand van diverse uitspraken van rechters in zaken waarbij de bewindvoerder centraal stond, wordt de positie en rol van de bewindvoerder uitgewerkt en verdiept.

Je gaat ervaren dat dit zeker geen ‘saaie kost’ is. Integendeel! Want wie maakt

Mentorschap en curatele (8 punten)

De taken en bevoegdheden van de mentor volgens de wet.

Wetgeving verplichte zorg met ingang van 1 januari 2020: de Wvggz en de Wzd.

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam? Handelingsbevoegd en wilsbekwaam? Hoe zit het ook alweer?

Mentorschap in de praktijk: aan

De bewindvoerder in diverse rechtsgebieden (8 punten)

Deze cursus omvat een inleiding in de volgende rechtsgebieden:

  • Personen- en familierecht: de basisbeginselen, te weten regelingen die betrekking hebben op individuele personen en de verhoudingen binnen een familie, zoals afstamming, geboorte, het huwelijk en echtscheiding, en voorts gezamenlijk gezag

Basiscursus schuldhulpverlening

De basis- en verdiepingscursus schuldhulpverlening zijn speciaal ontwikkeld en ook bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in schuldhulpverlening, b.v. bij gemeenten, bij specialistische instanties (b.v. Plangroep, Kredietbank, etc.) of bij vrijwilligersorganisaties. Andere geïnteresseerden zijn uiteraard eveneens van harte welkom.

In

Verdiepingscursus schuldhulpverlening

Welke juridische situaties bedreigen de schuldhulpverlening? Denk b.v. aan een hypotheek, pandrecht, beslaglegging, regres, subrogatie, zekerheids- of garantstelling, etc. Wat kan de schuldhulpverlener doen?

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: hoe gaat een schuldhulpverlener om met voorhuwelijkse en huwelijkse schulden en hoe wordt