De bewindvoerder voor de rechter (8 punten)

Aan de hand van diverse uitspraken van rechters in zaken waarbij de bewindvoerder centraal stond, wordt de positie en rol van de bewindvoerder uitgewerkt en verdiept.

Je gaat ervaren dat dit zeker geen ‘saaie kost’ is. Integendeel! Want wie maakt

Praktijk VTLB berekenen (6 punten)

Onze meest gewaardeerde cursus!

In de praktijk blijkt het lastig om de VTLB-calculator correct te gebruiken. Een verkeerd gebruikte VLTB-calculator leidt tot een VTLB dat onjuist is en schade toebrengt aan ofwel cliënten die met een te beperkt bedrag moeten

Verdieping WSNP en faillissement (6 punten)

Wat zijn de (vaak bijzondere) verschillen en wat zijn de overeenkomsten tussen WSNP en faillissement? Hoe ontstaan WSNP’s en faillissementen?
Welke ‘voorlopige voorzieningen’ kennen we en hoe en wanneer kan daar gebruik van worden gemaakt?
Welke schulden vallen in een

NIEUW: Mentorschap en curatele (8 punten)

De taken en bevoegdheden van de mentor volgens de wet.
Wetgeving verplichte zorg met ingang van 1 januari 2020: de Wvggz en de Wzd.
Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam? Handelingsbevoegd en wilsbekwaam? Hoe zit het ook alweer?
Mentorschap in de praktijk: aan

De MSNP/WSNP in de praktijk (6 punten)

Hoe komt een minnelijke regeling tot stand? Hoe wordt spaarcapaciteit berekend?
Aan welke voorwaarden moet een minnelijke regeling voldoen? Wat als een minnelijke regeling niet kan worden nagekomen?
Hoe komt een WSNP tot stand? Wat zijn tekortkomingen? Welke gevaren leveren

De bewindvoerder in diverse rechtsgebieden (8 punten)

Deze cursus omvat een inleiding in de volgende rechtsgebieden:

  • Personen- en familierecht: de basisbeginselen, te weten regelingen die betrekking hebben op individuele personen en de verhoudingen binnen een familie, zoals afstamming, geboorte, het huwelijk en echtscheiding, en voorts gezamenlijk gezag

Basiscursus schuldhulpverlening

De basis- en verdiepingscursus schuldhulpverlening zijn speciaal ontwikkeld en ook bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in schuldhulpverlening, b.v. bij gemeenten, bij specialistische instanties (b.v. Plangroep, Kredietbank, etc.) of bij vrijwilligersorganisaties. Andere geïnteresseerden zijn uiteraard eveneens van harte welkom.

In

Verdiepingscursus schuldhulpverlening

Welke juridische situaties bedreigen de schuldhulpverlening? Denk b.v. aan een hypotheek, pandrecht, beslaglegging, regres, subrogatie, zekerheids- of garantstelling, etc. Wat kan de schuldhulpverlener doen?

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: hoe gaat een schuldhulpverlener om met voorhuwelijkse en huwelijkse schulden en hoe wordt