NIEUW! Erfrecht

Erfrecht: hoe zit dat ook alweer? Wie erf en wie niet?
Wat is de legitieme portie? En hoe zit dat nu met het langstlevende beding?
Mag mijn cliënt een testament maken?
Wat moet ik doen als mijn cliënt komt te

De bewindvoerder voor de rechter

Aan de hand van diverse uitspraken van rechters in zaken waarbij de bewindvoerder centraal stond, wordt de positie en rol van de bewindvoerder uitgewerkt en verdiept.

Je gaat ervaren dat dit zeker geen ‘saaie kost’ is. Integendeel! Want wie maakt

Basiscursus mentorschap en curatele

De taken en bevoegdheden van de mentor volgens de wet.

Wetgeving verplichte zorg met ingang van 1 januari 2020: de Wvggz en de Wzd.

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam? Handelingsbevoegd en wilsbekwaam? Hoe zit het ook alweer? Mentorschap in de praktijk: aan

De bewindvoerder in diverse rechtsgebieden

Deze cursus omvat een inleiding in de volgende rechtsgebieden:

Personen- en familierecht: de basisbeginselen, te weten regelingen die betrekking hebben op individuele personen en de verhoudingen binnen een familie, zoals afstamming, geboorte, het huwelijk en echtscheiding, en voorts gezamenlijk gezag