Cursus

NIEUW: Mentorschap en curatele (8 punten)

De taken en bevoegdheden van de mentor volgens de wet.
Wetgeving verplichte zorg met ingang van 1 januari 2020: de Wvggz en de Wzd.
Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam? Handelingsbevoegd en wilsbekwaam? Hoe zit het ook alweer?
Mentorschap in de praktijk: aan de hand van eigen en door cursisten aangeleverde casussen wordt de rol van de mentor uitgediept en toegelicht.

Urmond: 7 april 2022 en 14 oktober 2022 van 8.30 tot 17.30 uur
Venlo: 28 april 2022 en 4 november 2022 van 8.30 tot 17.30 uur

BPBI: 8 PE punten
NBPB: 8 gecertificeerde studie-uren
NBBI: 8 PE punten

Kosten:
€ 495,– exclusief BTW, inclusief koffie, thee, frisdrank, lunch, versnapering

NBBI-leden ontvangen 5% korting. Bij 2 aanmeldingen vanuit hetzelfde kantoor in enig jaar wordt 7,5% korting toegekend en bij 3 of meer aanmeldingen in één jaar wordt 10% korting toegekend.

Schrijf je hier direct in

Klik hier om direct de algemene voorwaarden te bekijken.