Cursus

Mentorschap en curatele (8 punten)

De taken en bevoegdheden van de mentor volgens de wet.

Wetgeving verplichte zorg met ingang van 1 januari 2020: de Wvggz en de Wzd.

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam? Handelingsbevoegd en wilsbekwaam? Hoe zit het ook alweer?

Mentorschap in de praktijk: aan de hand van eigen en door cursisten aangeleverde casussen wordt de rol van de mentor uitgediept en toegelicht.

Urmond: 20-4-2023
Venlo: 13-4-2023

Horus: 6 PE punten (Maximaal)
NBPB: 8 gecertificeerde studie-uren
NBBI: 8 PE punten

Kosten:
€ 530,– exclusief BTW, inclusief koffie, thee, frisdrank, lunch, versnapering, cursusmateriaal

NBBI-leden ontvangen 5% korting. Bij 2 aanmeldingen vanuit hetzelfde kantoor in enig jaar wordt 7,5% korting toegekend en bij 3 of meer aanmeldingen in één jaar wordt 10% korting toegekend.

Schrijf je hier direct in

Klik hier om direct de algemene voorwaarden te bekijken.