Cursus

De rol van de beschermingsbewindvoerder tijdens schuldhulp SHV, MSNP en WSNP (7 punten)

Uitleg over het gehele proces van schuldhulpverlening tot en met de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), waarbij de nadruk ligt op de rol van de beschermingsbewindvoerder tijdens dat proces. Alles wat je moet weten over het minnelijk en het wettelijk traject komt aan bod, veelal gezien vanuit de bijzondere positie die de beschermingsbewindvoerder daarbij vaak inneemt. 

Urmond: 7 oktober 2021 van 9.15 tot 17.15 uur
Eindhoven: 14 oktober 2021 van 9.15 tot 17.15 uur

BPBI: 7 PE punten
NBPB: 7 gecertificeerde studie-uren

Kosten: € 420,– exclusief BTW, inclusief koffie, thee, frisdrank, lunch, versnapering

Schrijf je hier direct in

Klik hier om direct de algemene voorwaarden te bekijken.