Cursus

NIEUW: De MSNP/WSNP in de praktijk (6 punten)

Hoe komt een minnelijke regeling tot stand? Hoe wordt spaarcapaciteit berekend? Aan welke voorwaarden moet een minnelijke regeling voldoen? Wat als een minnelijke regeling niet kan worden nagekomen? 

Hoe komt een WSNP tot stand? Wat zijn tekortkomingen? Welke gevaren leveren die tekortkomingen op? 
Uitleg over verkorting van de looptijd, verificatie, de akkoordaanbieding. 

Heeft de beschermingsbewindvoerder een rol in dit proces en zo ja, welke?

Urmond: 8 oktober 2021 van 9.15 tot 16.30 uur
Eindhoven: 15 oktober 2021 van 9.15 tot 16.30 uur

BPBI: 6 PE punten
NBPB: 6 gecertificeerde studie-uren

Kosten: € 360,– exclusief BTW, inclusief koffie, thee, frisdrank, lunch, versnapering

Schrijf je hier direct in

Klik hier om direct de algemene voorwaarden te bekijken.