Cursus

Basiscursus schuldhulpverlening

De basis- en verdiepingscursus schuldhulpverlening zijn speciaal ontwikkeld en ook bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in schuldhulpverlening, b.v. bij gemeenten, bij specialistische instanties (b.v. Plangroep, Kredietbank, etc.) of bij vrijwilligersorganisaties. Andere geïnteresseerden zijn uiteraard eveneens van harte welkom.

In de basiscursus is er primair aandacht voor de maatschappelijke financiële dienstverlening: hoe zit die in elkaar en wat mag je van de diverse disciplines verwachten? Aan welke regels horen die diverse disciplines zich te houden? (Zijn er gedragsregels opgesteld voor de discipline?).

Onderwerpen zoals saneringsrijpheid, problematische schulden versus liquiditeitsproblemen, etc. worden besproken: wanneer is schuldhulpverlening noodzakelijk en wanneer is iemand klaar voor schuldhulpverlening? Hoe kun je dit vaststellen?

Wat is het verschil tussen de beslagvrije voet en het VTLB? Hoe wordt het VTLB berekend? Wat mag worden gecorrigeerd in het VTLB en wat mag niet worden gecorrigeerd? Hoe wordt spaarcapaciteit berekend?

Hoe komt een minnelijke regeling tot stand? Aan welke voorwaarden moet een minnelijke regeling voldoen? Wat als een minnelijke regeling niet kan worden nagekomen? Welke positie neemt de minnelijke regeling in in ons rechtsbestel? Kan deze worden afgedwongen?

De hercontrole: wat heb je nodig? Wat als cliënten weigeren de benodigde informatie te verstrekken? Waar let je op bij de hercontrole? Hoe voer je de hercontrole uit?

De cursus worden in overleg verzorgd op een locatie in Venlo of Urmond bij een minimum aantal deelnemers van 8 personen.
Mochten er vanuit één instantie minimaal 6 deelnemers worden aangemeld kunnen de cursussen incompany worden georganiseerd.

De cursus duurt 6 uur; kosten € 370,00 per deelnemer.

Indien u interesse heeft in de basiscursus schuldhulpverlening kunt u contact opnemen via E-mail: info@qa-opleidingenadvies.nl.